OSV netwerk in food

OSV NetwerkDe Ondernemers Sociëteit Voedingsindustrie is een netwerk voor ondernemers werkzaam in de voedingsindustrie en bij kennisinstellingen. Met diverse bijeenkomsten per jaar biedt de OSV hen, al 25 jaar, de gelegenheid elkaar op ontspannen wijze te ontmoeten, creëert het mogelijkheden voor functionele kennisoverdracht en het leggen van (nieuwe) contacten.

Meer dan 300 bedrijven zijn bij de OSV aangesloten; deelname aan het netwerk draagt dan ook bij aan het onderhouden van een relevant relatienetwerk in de voedingssector. Business to business contacten tussen bedrijven uit onze sector spelen onbetwist een belangrijke rol in succesvol ondernemerschap.

We hebben wat te vieren. Vakblad Voedingsindustrie en 25jaar-591x321het netwerk OSV bestaan in 2018 alweer 25 jaar!

Voor een bijzonder redelijke contributie kunnen OSV-leden deelnemen aan acht tot tien netwerkbijeenkomsten per jaar, waaronder de (beroemde) Winter- en de Zomerbarbecue, een golfdag, bedrijfsbezoeken, mini-congressen en workshops met aansluitend sociëteitsbijeenkomsten.

De bedrijven die in de loop van het jaar worden bezocht, staan doorgaans niet direct open voor een bezoek van derden. In de afgelopen jaren is echter gebleken dat de OSV een streepje voor heeft.

Lidmaatschap per jaar: € 395,- excl. btw (inclusief abonnement op vakblad Voedingsindustrie)

Voor uitgebreide informatie; jaarprogramma, ledenlijst, doelstelling, inschrijven verwijzen wij u door naar www.osvnetwerk.com