Abonnement Vakblad Vers-inspiratie

Vakblad Vers-inspiratie

    Ondergetekende verklaart hierbij, namens zijn bedrijf, een abonnement te nemen op vakblad Vers-inspiratie. De algemene voorwaarden, zoals omschreven op www.b2bcommunications.nl, zijn mij bekend.Het abonnementsbedrag wordt elk jaar aan de hand van de statistieken van het CBS geïndexeerd en stilzwijgend verlengd.
    Indien ik een rekeningnummer invul, machtig ik b2b Communications BV te Velp het verschuldigde abonnementsgeld € 80,- per jaar automatisch van deze bankrekening af te schrijven. Zonder incasso bedraagt het abonnementsgeld: € 81,50 Prijzen excl. btw.

Platform Vers-inspiratie

Vers-inspiratie  bestaat uit een portal ondersteund door een compleet gerestyled vakblad Vers-inspiratie (voorheen Vers&Vers) en een nieuwsbrief: Inspiratiebreak met ruim 4.000 abonnees. Met verdiepende informatie over trends en wetgeving, verhalen over ondernemersschap, vakinformatie, vakrecepturen, en nog veel meer.
Deze inspiratiebreak verschijnt 12x per jaar, waarvan 6x gelijktijdig met het vakblad Vers-inspiratie.

De artikelen die wij publiceren in ons vakblad zijn ook online terug te vinden op ons portal: www.vers-inspiratie.nl.